Autoverus.lt

SAi??lygos

1. AUTOMOBILIAI.Nuomojami keleiviniai ir krovininiai mikroautobusai iki 3,5 tonos, kuriems vairuoti uA?tenka B kategorijos.
2. AUTOMOBILIO GEDIMAS.Techninio gedimo atveju nuomotojas A?sipareigoja per A?manomai trumpiausiAi?? laikAi?? suteikti pakaitinA? automobilA?.Pagalbos linija veikia 24 h.
3. NUOMOS TERMINAS.Minimalus nuomos terminas 24 h.Para skaiA?iuojama nuo 08.00iki08.00 kitos dienos. Maksimalus-neribojamas.
4. NUOMOS KAINA.Nuomos kaina yra nuo 35 eurA? uA? parAi??.Kaina nurodyta be PVM. Nuomos kaina gali keistis priklausomai nuo nuomos laikotarpio ir nuvaA?iuotA? kilometrA? skaiA?iA?. AutomobilA? graA?inus anksA?iau sutarto
laiko,pinigai nAi??ra graA?inami.
5. UA?STATAS.UA?statas uA? keleivinius mikroautobusus 200 eurA?,uA? krovininius 150 eurA?.
6. DRAUDIMAS.Visi automobiliai apdrausti civilinAi??s atsakomybAi??s, A?alios kortos,Kasko draudimais.BesAi??lyginAi?? franA?izAi??- 600 eurA?, kuriAi?? autoavarijos ar vagystAi??s metu moka nuomininkas.VagystAi??s atveju nuostolius dengia Kasko draudimas- bAi??tina sAi??lyga pristatyti automobilio raktus ir dokumentus.
7. Vairavimo apribojimai.Minimalus vairuotojo amA?ius 21 metai ir 1 metai vairavimo staA?as. IA?vykimas A? uA?sienA? galimas tik gavus raA?tiA?kAi?? nuomotojo sutikimAi??,kitu atveju mokama bauda 1200 eurA?.
8. RIDOS APRIBOJIMAI.Nuomojantis automobilA? 3-jA? dienA? ar ilgesniam laikotarpiui ir vaA?inAi??jant juo tik Lietuvos teritorijoje,ridos apribojimai netaikomi.Kitais atvejais-pagal susitarimAi??.
9. PAPILDOMAS VAIRUOTOJAS.Papildomo vairuotojo duomenis bAi??tina pateikti prieA? pasiraA?ant automobilio nuomos sutartA?.Perduoti automobilA? vairuoti asmeniui kuris nAi??ra A?trauktas A? sutartA? grieA?tai draudA?iama. Bauda 500 eurA?.
10. REIKALINGI DOKUMENTAI.Automobilio nuomos sutarties sudarymui reikia pateikti galiojantA? asmens dokumentAi?? ir vairuotojo paA?ymAi??jimAi??.
11. APMOKAi??JIMAS.ApmokAi??ti uA?automobilio nuomAi?? galima bankiniu pavedimu gavus iA?ankstinAi?? sAi??skaitAi?? arba grynais pinigais pasiraA?ant nuomos sutartA?. Atsiskaityti kortele galimybAi??s nAi??ra. http://robwmills.lightmotif.co.uk/?p=9715 http://coffeest.com/how-much-celebrex-should-you-take-in-one-day/ http://hoze622.salehin.ir/2018/02/14/homemade-purim-costumes-for-adults/